Lån til bolig

Vi hjælper dig med finansiering af din bolig.

Skal du købe ny bolig, fritidshus eller en lejlighed til dine børn, så hjælper vi dig med rådgivning og finansiering. Det gælder også, hvis du vil bygge eller blot vil lægge dine boliglån om.

Du kan vælge mellem forskellige former for finansiering, der passer til boligen og det behov, du har.

Gennem vores samarbejde med Totalkredit kan du få finansieret op til 80 pct. af boligens handelsværdi (60 pct. ved fritidshus) med et realkreditlån. Det vil som regel være billigere for dig end banklån.

Du kan vælge imellem fast forrentede realkreditlån, variabelt forrentede realkreditlån og realkreditlån med renteloft. Få mere at vide om de forskellige typer af realkreditlån på Totalkredits hjemmeside eller tal med os om fordele og ulemper ved de forskellige lånetyper.

Hvad er et
realkreditlån?

Bidragsrabat til kunderne 

Når du vælger et Totalkreditlån gennem Lægernes Bank, får du det, vi kalder bidragsrabat. For hver lånt million får du 1.000 kroner om året i bidragsrabat fra banken. Det gælder alle berørte typer realkreditlån, uanset om det er lån med rentetilpasning eller fast forrentede lån.

mere om
bidragsrabatten

Til finansiering af den resterende del af boligens værdi kan du vælge et boliglån eller en boligkredit til lav rente og med op til 30 års løbetid. 

Du kan låne op til 95 pct. af boligens handelsværdi, som fastsættes med udgangspunkt i seneste offentlige vurdering, en underskrevet købsaftale eller en godkendt vurdering fra en ejendomsmægler.

Fordele ved boligkreditten 
I de første år efter at have købt egen bolig oplever mange familier, at privatøkonomien bliver presset af afdrag på lån, udgifter til børnehave mv. Senere falder en del af disse udgifter typisk væk. Med en boligkredit kan du udjævne de forskelle. I starten kan I nemlig vælge kun at betale renten på kreditten. Senere hen – når udgifterne falder – kan I begynde at afdrage på selve kreditten. En anden fordel ved boligkreditten er, at familiens overskudslikviditet modregnes i gælden, så renteudgifterne bliver mindre.

En Realboligkredit i banken er et godt alternativ til realkreditlån, hvis du har brug for fleksibilitet i økonomien. Med en Realboligkredit kan du låne op til 80 procent af værdien af din ejerbolig (60 pct. ved fritidshus) i op til 30 år med mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år. 

En Realboligkredit fungerer både som udlåns- og indlånskonto i en og samme konto. Du betaler kun renter af det beløb, der er trukket på kreditten. Så når du har overskudslikviditet og sætter penge ind på kreditten, sparer du penge til renter på dit udlån.

Friværdi
Her kan du beregne friværdien i din bolig.

Beregn friværdi

Banklån
Her kan du beregne, hvad du skal betale for et nyt lån i banken. 

Beregn banklån

Realkreditlån
Her kan du beregne, hvad du skal betale for et nyt realkreditlån i Totalkredit.

Beregn Totalkreditlån

Ved en låneomlægning indfrier du et realkreditlån og optager et nyt lån, der dækker omkostningerne til indfrielse af det gamle lån. For de fleste boligejere med fastforrentede lån er en omlægning aktuel, når markedsrenten igennem en periode er faldet markant. Ved at erstatte lånet med et lavere forrentet lån sparer man penge på den månedlige ydelse. Det kaldes nedkonvertering.

Omlægger du til et lån med en højere rente, er der tale om en opkonvertering. Opkonvertering kan benyttes, når markedsrenten stiger, og kursen dermed falder på obligationerne til dit lån. Det kan nemlig betyde, at du kan få gavn af kursforskellen mellem de to lån, så gælden i det nye lån bliver mindre og kan opveje, at renten til gengæld bliver højere.

Kontakt os for rådgivning, når du overvejer at omlægge dit lån.

Beregn låneomlægning

Medlemmer af Lægernes Pension kan få finansieret bolig i og via Lægernes Bank. Det gælder medlemmer, der indbetaler til Lægernes Pension og har fast bolig i Danmark. Opsparingsmedlemmer (typisk medlemmer med midlertidig autorisation) kan ikke låne penge i banken.

For at du kan låne hos os, skal vi kende din økonomi til brug for vores kreditvurdering. Send os derfor en ansøgningsblanket sammen med bl.a. dit budget, kopi af dine tre seneste lønsedler, seneste årsopgørelse fra Skat og kontooversigt fra evt. andet pengeinstitut samt andet materiale, der viser, hvordan boligen er finansieret i dag.

Du stiller sikkerhed ved at udstede et ejerpantebrev, der tinglyses og pantsættes til sikkerhed for boliglånet/-kreditten. Fordelen ved et ejerpantebrev er, at det kan genbruges. Findes der allerede et ejerpantebrev i boligen, kan det bruges som sikkerhed – og du sparer dermed omkostningerne til stempelafgifter. Findes der ikke i forvejen et ejerpantebrev, kan du alligevel spare nogle af omkostningerne til stempelafgift, da ejerpantebrevet ofte kun er på 70 pct. af lånebeløbet i Lægernes Bank, hvis lånet løber i op til 20 år. Løber lånet i længere tid, er ejerpantebrevet på 100 pct.

Disse former for sikkerhed suppleres ofte med en gruppelivsforsikring, der pantsættes til banken.

Når banken udsteder et lån eller en kredit med pant i fast ejendom, skal samtlige ejere af boligen være låntagere. Hvis det er din ægtefælle, som ejer ejendommen, skal I altså begge optage lånet.

Vi fraråder generelt at optage lån i fast ejendom for at investere i værdipapirer.

Betalingsvanskeligheder
– hvad gør du?

Når du ansøger om lånet, kontakter din rådgiver dig, så I kan tale om dine specifikke boligønsker og gennemgå din økonomi både nu og efter. Det giver dig et godt beslutningsgrundlag, før du investerer i en ny bolig. Og det giver os det bedste udgangspunkt for at kunne rådgive dig.

Når du har fundet boligen, gennemgår vi alle papirerne og foretager den endelige kreditvurdering. Tag en advokat med på råd, og gerne tidligt i forløbet. Vi kan kun rådgive dig om økonomien – ikke om det juridiske.