Prioritetskredit

En Prioritetskredit er et fleksibelt alternativ til realkreditlån, hvis du har brug for fleksibilitetet i økonomien.

En Prioritetskredit er en konto, du kan bruge til det hele. Den fungerer både som udlåns- og indlånskonto i en og samme konto.

Du kan få Visa/Dankort til kontoen og kan indsætte og hæve op til kredittens maksimum. Det giver dig stor fleksibilitet i den daglige økonomi, og du betaler kun rente af det beløb, du skylder på kontoen. Benytter du kontoen til løn eller opsparing, har det den fordel, at gælden på kontoen bliver mindre, og det samme gør dine renteudgifter. 

Ligesom ved et realkreditlån kan du med en Prioritetskredit låne op til 80 procent af værdien af din ejerbolig (75 pct. ved fritidshus) i op til 30 år. Du har mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år.

Renten på en Prioritetskredit er variabel, mens det fastforrentede obligationslån har samme rente i hele lånets løbetid. Det betyder, at ydelsen på Prioritetskreditten kan ændre sig.

Normalt vil renten på Prioritetskreditten være lavere end renten på et fastforrentet obligationslån. Den lavere rente betyder imidlertid, at du som låntager påtager dig nogle risici:

  • Dels er der den risiko, at ydelsen på Prioritetskreditten stiger, hvis renten stiger. Kraftige rentestigninger betyder altså, at ydelsen på lånet kan stige betydeligt (det kaldes ydelsesrisiko).
  • Dels er der restgældsrisikoen, som indebærer, at friværdien i din bolig kan blive mindre, hvis renten stiger. Det skyldes, at der ikke er sammenhæng mellem indfrielsesværdien af Prioritetskreditten og ejendomspriserne. Et stigende renteniveau vil normalt medføre, at ejendomspriserne falder, da det bliver dyrere at låne til købet. Det stigende renteniveau vil for et fastforrentet obligationslån indebære, at de bagvedliggende obligationer falder i kurs, så indfrielsesværdien bliver mindre, i stort set samme takt som ejendomspriserne falder. Det tilsvarende gælder ikke for Prioritetskreditten, der skal indfries til kurs 100. Med andre ord kan friværdien i en bolig belånt med Prioritetskredit risikere at blive mindre ved en rentestigning.

Når du ansøger om lånet, kontakter din rådgiver dig, så I kan tale om dine specifikke boligønsker og gennemgå din økonomi både nu og efter. Det giver dig et godt beslutningsgrundlag, før du investerer i en ny bolig. Og det giver os det bedste udgangspunkt for at kunne rådgive dig.

Når du har fundet boligen, gennemgår vi alle papirerne og foretager den endelige kreditvurdering. Tag en advokat med på råd, og gerne tidligt i forløbet. Vi kan kun rådgive dig om økonomien – ikke om det juridiske.

Når banken udsteder et lån eller en kredit med pant i fast ejendom, skal samtlige ejere af boligen være låntagere. Hvis det er din ægtefælle, som ejer ejendommen, skal I altså begge optage lånet.

Som sikkerhed for lånet skal Lægernes Bank have pant i din ejerbolig. Det kan gøres med et ejerpantebrev i din ejendom. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at omlægge Prioritetskreditten til et realkreditlån, kan du under visse betingelser genbruge den variable del af tinglysningsafgiften (1,45 pct.).

Sikkerheden suppleres ofte med en gruppelivsforsikring, der pantsættes til banken.

Mere om lånepolitik

Prioritetskreditten kan indfries helt eller delvist før tid til kurs 100 uden omkostninger for dig.

Prioritetskreditten kan opsiges af Lægernes Bank med tre måneders varsel. Hvis vi opsiger kreditten, har du krav på at få en begrundelse.

Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af Prioritetskreditten, kan kreditten opsiges til øjeblikkelig betaling. I sidste instans kan du miste dit hjem, hvis du ikke overholder betalingerne.