Realkreditlån

Gennem vores samarbejde med Totalkredit kan du få finansieret op til 80 pct. af boligens handelsværdi med et realkreditlån. Det vil som regel være billigere for dig end banklån.

Du kan vælge imellem fast forrentede realkreditlån, variabelt forrentede realkreditlån og realkreditlån med renteloft. Få mere at vide om de forskellige typer af realkreditlån på Totalkredits hjemmeside eller tal med os om fordele og ulemper ved de forskellige lånetyper.

Friværdi
Her kan du beregne friværdien i din bolig.

BEREGN FRIVÆRDI

Realkreditlån
Her kan du beregne, hvad du skal betale for et nyt realkreditlån i Totalkredit.

BEREGN TOTALKREDITLÅN

Banklån
Her kan du beregne, hvad du skal betale for et nyt lån i banken. 

BEREGN BANKLÅN

Når du ansøger om lånet, kontakter din rådgiver dig, så I kan tale om dine specifikke boligønsker og gennemgå din økonomi både nu og efter. Det giver dig et godt beslutningsgrundlag, før du investerer i en ny bolig. Og det giver os det bedste udgangspunkt for at kunne rådgive dig.

Når du har fundet boligen, gennemgår vi alle papirerne og foretager den endelige kreditvurdering. Tag en advokat med på råd, og gerne tidligt i forløbet. Vi kan kun rådgive dig om økonomien – ikke om det juridiske.

Ved en låneomlægning indfrier du et realkreditlån og optager et nyt lån, der dækker omkostningerne til indfrielse af det gamle lån. For de fleste boligejere med fastforrentede lån er en omlægning aktuel, når markedsrenten igennem en periode er faldet markant. Ved at erstatte lånet med et lavere forrentet lån sparer man penge på den månedlige ydelse. Det kaldes nedkonvertering.

Omlægger du til et lån med en højere rente, er der tale om en opkonvertering. Opkonvertering kan benyttes, når markedsrenten stiger, og kursen dermed falder på obligationerne til dit lån. Det kan nemlig betyde, at du kan få gavn af kursforskellen mellem de to lån, så gælden i det nye lån bliver mindre og kan opveje, at renten til gengæld bliver højere.

Kontakt os for rådgivning, når du overvejer at omlægge dit lån.

BEREGN
LÅNEOMLÆGNING