Studiekonto

Som lægestuderende kan du få en særlig attraktiv studiekonto med kort og netbank. Du får også adgang til de andre produkter i banken.

En Studiekonto er ikke bare en konto. Den er meget mere end det, nemlig:

  • Kassekredit på op til 50.000 kr. en lav rente (du betaler kun rente af det beløb, du trækker på kontoen)
  • Høj rente af din opsparing 
  • Gratis Visa/Dankort og Visa Debit
  • Eurocard/Mastercard til en særlig lav pris
  • Hæv gratis i danske pengeautomater
  • Netbank uden gebyrer

Ansøg om din studiekonto i netbanken, så ordner vi alt det praktiske med bankskiftet - helt uden gebyrer, naturligvis. Du skal ikke bekymre dig om nyt dankort, dine betalinger og alt det andet - få svar på dine spørgsmål om bankskifte her.
 

Du kan få en studiekonto, hvis du er lægestuderende, og du kan have den, så længe du studerer. Studiekontoen ændres til en Multikonto, når vi bliver bekendt med, at dit lægestudie er afsluttet eller afbrudt.

Hvis du afbryder din uddannelse som læge, kan du som udgangspunkt beholde dine konti i Lægernes Bank, men du kan ikke udvide dine forretninger i banken med flere produkter.

Du kan maksimalt få en kredit på 50.000 kr. Hvis kreditmaksimum overtrækkes – også hvis det skyldes rentetilskrivning – opkræver banken et gebyr for udsendelse af rykkerbrev.

Din SU eller løn skal indgå på Studiekontoen hos os, og Studiekontoen skal også være din NemKonto.

For at få en Studiekonto, skal du indsende kopi af din seneste årsopgørelse fra Skat. Har din indkomst ændret sig væsentligt i negativ retning siden seneste årsopgørelse, eller ejer du anparter, skal du oplyse os om det.

Du skal være indforstået med, at banken indhenter relevante oplysninger om din økonomi. Det kan fx være i Lægernes Pension, Lægeforeningen, den elektroniske tingbog og RKI. Det er en forudsætning, at du ikke er registreret i RKI, og vi forbeholder os i øvrigt ret til at give afslag på ansøgning om kredit.

Alle borgere i Danmark over 18 år skal have en konto, der er registreret som NemKonto hos det offentlige. Alle betalinger fra stat og kommune sker så via den konto, du har valgt som NemKonto. Fordelen er, at alle betalinger fra det offentlige indsættes direkte på din konto. Du kan vælge en helt almindelig konto som din NemKonto, fx din Multikonto.

Hvis du er offentligt ansat, vil din NemKonto blive anvendt som lønkonto.

Læs mere