Lægernes Invest Porteføljer

Oversigt over investeringsforeninger i Lægernes Invest, som kunderne i Lægernes Bank eller institutionelle investorer kan investere i.

Bemærk: Det ikke er alle investeringsforeninger i oversigten, som Lægernes Pension selv har investeret i.  

BØRSNOTEREDE AKTIER
I LÆGERNES INVEST

Afdelingens navn

For private investorer og institutionelle investorer

LI Aktier Globale

LI Aktier Globale II
LI Aktier Globale Akk
LI Aktier Globale II Akk
LI Aktier Globale III
LI Aktier Globale Indeks
LI Aktier USA
LI Aktier Europa
LI Aktier Europa
LI Aktier Danmark
LI Aktier Emerging Markets
Kun for institutionelle investorer

KLI Aktier Globale

KLI Aktier Globale II

KLI Aktier Globale III

KLI Aktier Globale IV

KLI Aktier Globale V

KLI Aktier Globale VI

KLI Aktier Globale Indeks

KLI Aktier USA

KLI Aktier Europa

KLI Aktier Emerging Markets Indeks

KLI Aktier Emerging Markets

BØRSNOTEREDE OBLIGATIONER
I LÆGERNES INVEST

Afdelingens navn

For private investorer og institutionelle investorer

LI Obligationer Europa Korte

LI Obligationer Europa 

LI Obligationer Europa Akk
LI Indeksobligationer Globale
LI Obligationer Globale Investment Grade 
LI Obligationer Globale Investment Grade Akk 
LI Globale High Yield    
LI Globale High Yield Akk    
LI Obligationer Emerging Markets
LI Obligationer Emerging Markets Akk
LI Obligationer USA
LI Obligationer High Yield USA
LI Obligationer High Yield Europa
Kun for institutionelle investorer KLI Obligationer Europa
KLI Obligationer Europa II
KLI Obligationer Europa III
KLI Obligationer Europa IV
KLI Indeksobligationer Globale