Når du investerer selv

Du kan vælge selv at stå for dine investeringer i Lægernes Bank - og få investeringsrådgivning i netbanken.

I Lægernes Bank kan du handle med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer (undtagen præmieobligationer og udenlandske værdipapirer). Du kan frit købe og sælge værdipapirer, men for pensionsmidler er der en lovmæssig begrænsning på, at du højst må investere 20 pct. af opsparingen i et enkelt selskab. 

Inden du begynder at udvælge de enkelte investeringer, er der en række overordnede forhold, du bør tage stilling til, og som er afgørende for den investeringsstrategi, du bør følge. Det drejer sig om formål, investeringshorisont og risikovillighed, der tilsammen udgør din investeringsprofil.

Investeringsrådgivning i netbanken
I netbanken kan du selv sammensætte og overvåge dine investeringer. Du kan købe og sælge danske værdipapirer, og du kan følge med i den daglige værdi af dine investeringer og beregne afkastet af investeringerne.

Du kan fastlægge din investeringsprofil i netbanken. Med udgangspunkt i dine oplysninger giver vi dig investeringsforslag, der passer til din risikoprofil, dine investeringsformål og tidshorisonter m.m. Vores anbefalinger er primært rettet mod investering i  investeringsforeninger til disse opsparingsformer:

  • private, frie midler
  • pensionsmidler
  • selskabsmidler
  • midler under virksomhedsordningen.

I Investeringsforeningen Lægernes Invest har du adgang til at investere i forskellige typer af værdipapirer. Det sker ved, at du køber investeringsbeviser i en eller flere afdelinger af Lægernes Invest.

Inden du går i gang med at investere selv, anbefaler vi, at du læser vores råd om investering her på hjemmesiden.

Du kan få opbevaret dine værdipapirer på depot i Lægernes Bank.  

Det gælder værdipapirer som børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer (undtagen præmieobligationer og udenlandske værdipapirer).

Overfører du pensionsordning, som du har i en anden bank, til Lægernes Bank, betaler vi evt. gebyrer i forbindelse med flytningen. Det gælder også, hvis du overfører et depot til frie midler, som skal indgå i en aftale om Porteføljepleje.

Læs mere og hent dokumenter her