Pensionspuljer

Din pensionsopsparing kan være investeret i pensionspuljer.

Pensionsopsparing kan også været investeret via pensionspuljer. Vi laver ikke længere nye aftaler om pensionspuljer, men du kan godt fortsætte med at benytte pensionspuljer, hvis du allerede gør det. 

Attraktivt alternativ til pensionspuljer
Porteføljepleje er et godt alternativ til de traditionelle puljer. Her placerer vores investeringseksperter din opsparing ud fra dine ønsker til risiko og investeringshorisont. Det sikrer dig en fornuftig risikospredning og tæt overvågning af dine investeringer, uden at du selv skal gøre noget. Porteføljepleje er ikke kun til pensionsmidler, men er også til frie midler og opsparing i virksomhedsordningen. 

Puljeopsparing sker på en indlånskonto, og du kan vælge mellem fem puljer, der investerer i forskellige former for værdipapirer – korte og lange obligationer, indeksobligationer, danske aktier og globale aktier. Hertil kommer en pulje for kontante midler.

Du aftaler selv med banken, hvordan dine penge skal fordeles på de forskellige puljer. Valget tager bl.a. udgangspunkt i din tids­horisont og risikovillighed.

Du kan senere ændre fordelingen mellem puljerne. Banken skal have skriftlig besked om ændringen med fem bankdages varsel. Du kan kun ændre puljevalg én gang om året uden om­kostninger. 

Vil du ændre din pulje?

Klik her

Du kan udmelde dig af pensionspuljerne med virkning fra den første i en måned. Banken skal have skriftlig besked om udmeldelsen med fem bankdages varsel.

Vil du opsige din pulje?

Klik her