Få Bidragsrabat

I Lægernes Bank giver vi bidragsrabat til kunder med realkreditlån i Totalkredit.

Bidragsrabat blev indført, da Totalkredit satte bidragssatsen op i sommeren 2016.

1.000 kroner for hver million
For hver lånt million giver Lægernes Bank dig 1.000 kroner i bidragsrabat om året. Det gælder, uanset om det er lån med rentetilpasning eller fast forrentede lån.

Fortsat billigste bank
Vi har altid lagt vægt på, at vores priser er særdeles attraktive. Det er de fortsat.

På forbrugerportalen Pengepriser.dk kan du se, hvad det koster at være kunde i danske banker. Du får de bedste priser i Lægernes Bank. Det gælder endda selvom Pengeprisers tal ikke tager højde for vores bidragsrabat. 

Har du realkreditlån andre steder?
Har du Totalkreditlån, men via en anden bank, kan du få bidragsrabat, hvis du flytter det til os. Det er lettere, end det lyder – klik på Flyt lån i boksen til højre og udfyld blanketten. 

Hvis du har lån i en anden kreditforening og vælger at omlægge til Totalkreditlån, får du også glæde af bidragsrabatten. Har lånet variabel rente som fx Flexlån, kan du samtidig benytte dig af muligheden for at låse renten fast i mange år fremover, mens den stadig er rekordlav. Tal med os om dine muligheder, og hvad det vil betyde for din økonomi. 

Spørgsmål

Svar

Hvor stor er bidragsrabatten?

Du får 0,1 pct. af Totalkreditlånets restgæld i bidragsrabat. Det svarer til 1.000 kroner i rabat pr. million. Rabatten beregnes forholdsmæssigt. Dvs. i forhold til, om du har haft lånet hele året eller kun en del af året, og i forhold til lånets størrelse (du får også rabat, hvis lånet er mindre end 1 million kroner).

Hvornår udbetales bidragsrabatten?

Bidragsrabatten udbetales hvert kvartal i forbindelse med din terminsbetaling - første gang 30. september 2016. Bidragsrabatten beregnes fra 1. juli 2016, hvor bidragsstigning trådte i kraft.

Hvor udbetales bidragsrabatten?

Bidragsrabatten sættes ind på samme konto, som din terminsbetaling til Totalkredit trækkes på. Er kontoen i en anden bank, sætter vi i stedet beløbet ind på din NemKonto, hvis du har den i Lægernes Bank. Ellers får du bidragsrabatten på den konto, som du benytter mest hos os. Har du endnu ingen konto, opretter vi en til dig og indsætter bidragsrabatten på den.

Hvorfor får alle det samme i bidragsrabat?

Totalkredits bidragsstigning er forskellig fra lånetype til lånetype, og der er derfor forskel på, hvor stor en stigning kunderne vil få. Vi så gerne, at vi kunne give dig din forholdsmæssige andel tilbage som bidragsbonus. Vi har dog ikke adgang til de oplysninger, som skal bruges for at kunne gøre det, og har derfor valgt en enklere model. 

Hvad er bankens andel af bidragsstigningen?

Totalkredit giver en del af bidraget til bankerne som provision. Det er betaling for bankens administration af lånet og for den garanti, banken stiller for lånet. Den ekstra provision, som banken vil få, når Totalkredit hæver bidraget, sendes retur til kunderne i form af bidragsrabatten. 

Hvor længe gælder bidragsrabatten?

Modellen for bankens bidragsrabat afhænger af markedsforholdene og er gældende indtil videre. 

Har jeg det rigtige lån?

Har du rentetilpasningslån, kan du måske have fordel af at skifte til et fastrentelån, mens renten stadig er historisk lav. Eller begynde at afdrage på lånet, hvis du har afdragsfrihed. Skifter du til en anden lånetype, vil det få betydning for den bidragssats, som du betaler. Fastrentelån og lån med afdrag har nemlig lavere bidragssats. 

Hvad koster det at omlægge et realkreditlån?

Du får gebyrrabat, hvis du vælger at omlægge dit lån i et andet realkreditinstitut til nyt lån i Totalkredit. Du sparer det normale gebyr og kurtage til banken, uanset hvilken type realkreditlån du skifter fra. 

Brug for rådgivning?

Har du andre spørgsmål eller brug for personlig rådgivning, så kontakt din rådgiver. Du finder kontaktoplysningerne i netbanken.

  

Gå i netbank

Har du Totalkreditlån, men via en anden bank, kan du få bidragsrabat, hvis du flytter det til os. Det er lettere, end det lyder:

Klik her

Så klarer vi resten.

Hvis du har lån i en anden kreditforening og vælger at omlægge til Totalkreditlån, får du også glæde af bidragsrabatten. Har lånet variabel rente som fx Flexlån, kan du samtidig benytte dig af muligheden for at låse renten fast i mange år fremover, mens den stadig er rekordlav. Tal med os om dine muligheder, og hvad det vil betyde for din økonomi.