Negativ rente på store indlån for erhvervskunder

Vi indfører nu negativ rente på store indlån. Langt de fleste af vores kunder (9 ud af 10) bliver ikke berørt.

Som erhvervskunde kan du have op til 750.000 kroner stående på en Driftskonto eller Erhvervskredit (Friholdelseskonto Erhverv) uden at betale negativ rente. På andre erhvervskonti betaler du negativ rente uanset beløbsstørrelse.

Renten er fortsat meget lav. Det er en fordel, når du låner, men sparer du op, kan det komme til at koste dig penge, hvis du har et stort indlån.

Vi oplever en markant stigning i indlånet, fordi flere vælger at flytte store kontantbeløb til Lægernes Bank fra andre banker, der har indført negativ rente. Da vores indlån vokser mere end udlånet, stiger udgiften til at placere indlånsoverskuddet. Det er penge, vi må trække fra bankens indtjening, som skal gå til din og andre lægers pensionsopsparing i Lægernes Pension.

Indtil nu har vi friholdt vores kunder for at betale for at have store kontantbeløb stående på kontoen. Med udsigt til fortsat lave markedsrenter, indfører vi pr. 1. juni 2020 negativ rente på -0,50% på store indlån.

Som erhvervskunde kan du have op til 750.000 kroner stående på en Driftskonto eller Erhvervskredit, som bliver din Friholdelseskonto Erhverv, uden at betale negativ rente:

  • For beløb under 750.000 kroner på Friholdelseskonto Erhverv er indlånsrenten 0%
  • For beløb over 750.000 kroner på Friholdelseskonto Erhverv er indlånsrenten -0,50%

Har du én Driftskonto eller Erhvervskredit, bliver den automatisk din Friholdelseskonto Erhverv. Har du flere, bliver kontoen med det største indlån pr. 29. maj 2020 automatisk din Friholdelseskonto Erhverv.

For beløb over 0 kroner på andre erhvervskonti end Friholdelseskonto Erhverv er indlånsrenten -0,50%

Der er forskellige alternativer, hvis du har mange kontanter stående i banken. Måske kan du investere pengene, spa-re op på en livrente eller noget helt tredje.

Kontakt os gerne på 33 12 21 41 og lad os drøfte, hvilke muligheder der passer bedst til dig.

Indlånsrenten er -0,50% for den del af nettoindlånet på Realboligkreditter, Realboligudlån/-indlån og Balancekreditter, der overstiger 0 kroner.

Du kan have op til 15.000 kroner stående på hver af dine Porteføljeplejekonti uden af betale negative renter:

  • For beløb under 15.000 kroner er renten 0%
  • For beløb over 15.000 kroner er renten -0,50%

Beløbet på din Porteføljeplejekonto tæller ikke med i beløbsgrænsen på 750.000 kroner. Dvs. at du kan have 15.000 kroner på din Porteføljeplejekonto og 750.000 kroner på din Friholdelseskonto Erhverv uden at betale negativ rente.

På konti med negativ indlånsrente ændres rentetilskrivningen fra årlig til kvartårlig.