Indbetal selv til Lægernes Pension

Her kan du selv indbetale til din pensionsordning eller til en ekstra livrente i Lægernes Pension.

Mere på din obligatoriske ordning
Hvis du indbetaler mere til din pensionsordning i Lægernes Pension, får du mere i pension, og dine forsikringsdækninger bliver også større ved invaliditet og død.  Du kan indbetale op til 49.300 kroner på din ordning i 2017. Vil du indbetale mere, kan du aftale det med din arbejdsgiver.

Mere på en ekstra livrente
Eller du kan vælge at indbetale til en ekstra livrente i Lægernes Pension, som udbetales til dine efterladte, hvis du ikke selv får gavn af opsparingen. Som privatperson kan du indbetale op til 49.300 kroner i 2017 og få fradrag for beløbet samme år. Vil du indbetale et større beløb, fordeles fradraget over 10 år. Er du selvstændig, kan du indbetale op til 30 pct. af din virksomheds overskud og få fuldt fradrag samme år.

Skatten spiller en rolle
Der er forskel på, hvordan arbejdsgiverbetalt og privat pension beskattes. Kontakt os, hvis du skifter job og selv vil begynde at indbetale til pensionen. Vi kan rådgive dig om, hvad der er bedst for dig