Sådan er du stillet ved konflikt

Foreningerne Yngre Læger og FAS forhandler med det offentlige om nye overenskomster. Bliver parterne ikke enige, kan der blive konflikt.

Bliver der konflikt, vil det få indvirkning på din økonomi. Her kan du få at vide, hvad det vil betyde for din pension i Lægernes Pension, og om din mulighed for at få konfliktlån i Lægernes Bank.