Får medlemmerne dårlig forrentning?

I en sammenligning i Jyllands-Posten den 15. april af pensionskassers depotrente, er Lægernes Pensionskasse blandt de ti pensionskasser, hvor medlemmernes pensionsdepoter de seneste ti år er vokset mindst. De kontorenter, der er benyttet til at dokumentere dette, viser imidlertid ikke den fulde sandhed.

For det første har pensionskassen flere forskellige kontorenter. For det andet vokser pensionsdepoterne på andre måder end ved tilskrivning af kontorente, fx når der afsættes ekstra midler til sikring af tilsagn om livsvarig pension til medlemmerne. Hertil kommer, at der reserveres midler i form af kollektivt bonuspotentiale, som på et senere tidspunkt tilskrives medlemmernes depoter. De forholdsvis lave kontorenter er derfor med til at sikre, at pensionstilsagnene med sikkerhed kan opfyldes.

Samtidig bliver der råderum til at investere i aktiver, der på kort sigt er mere risikable, men som på længere sigt giver et højere afkast til fordel for medlemmerne.