Forhøjelse af renten på realboligkredit

I forlængelse af Nationalbankens renteændring 8. juli 2011, forhøjer Lægernes Pensionsbank med virkning samme dag rentesatsen på variabelt forrentede realboligkreditter og realboligindlån med 0,25 pct. point.