Pensionskassen har i mange år ejet en række boligudlejningsejendomme. Ejendommene blev i sin tid købt med henblik på investering for at bidrage til, at pensionskassen kunne opnå det størst mulige formueafkast til sine medlemmer.

Siden 2005 og indtil finanskrisen i 2008 frasolgte pensionskassen en betydelig del af de knap 3.400 lejligheder, da pensionskassen kunne opnå en meget attraktiv pris pga. de høje ejendomspriser, der prægede markedet i den periode. Samtidig valgte vi, at pensionskassens ejendomsinvesteringer fremover skulle ske via ejendomsfonde, hvor fonden også står for forvaltningen. Pensionskassen har investeret i syv fonde, som ejes i fællesskab med andre institutionelle investorer. Fondene investerer hovedsageligt i udenlandske bolig- og erhvervsejendomme, hvilket sikrer en større risikospredning og dermed et bedre forhold mellem afkast og risiko.

Det er sandsynligt, at den resterende del af pensionskassens ejendomme vil være solgt inden for en relativt kort tidshorisont.

Som medlem af pensionskassen har man fortrinsret til at leje en lejlighed i de ejendomme, som pensionskassen ejer. Når ejendommene er solgt, vil pensionskassen derfor ikke længere kunne tilbyde medlemmerne denne service.