Generel forhøjelse af udlånsrenter

I lighed med den øvrige finansielle sektor varsles med virkning pr. 18. august 2011 forhøjelse på 0,50 pct. point på variabelt forrentet udlån. Tilsvarende varsles forhøjelses på 0,25 pct. point på tillægget til realboligkreditter og realboligindlån.

Baggrunden herfor er markedsforhold samt øgede udgifter til Indskydergarantifonden.