Har du glemt at betale for din erhvervsudygtighedsforsikring?

Hvis du ikke husker at betale for din erhvervsudygtighedsforsikring, kan du risikere, at forsikringsdækningen ophører, og at du skal afgive nye helbredsoplysninger, hvis forsikringsdækningen skal træde i kraft igen. Derfor er det vigtigt, at du husker at betale. I disse dage sender vi rykkere ud til de medlemmer, der endnu ikke har betalt for 2011.