Helbredsoplysninger ved ændring af pensionsordning?

Du har mulighed for at ændre din pensionsordning uden at skulle afgive helbredsoplysninger, hvis du endnu ikke er fyldt 54 år og står i en af følgende situationer:

  • Du er blevet gift
  • Du er blevet separeret
  • Din separation er ophørt
  • Du er blevet skilt
  • Din ægtefælle er død

For at din pensionsordning kan ændres, uden at du skal afgive helbredsoplysninger, skal pensionskassen have din anmodning, inden der er gået et halvt år, fra begivenheden er indtrådt.