Du kan overføre beløb direkte i din webbank både til din kapital- og ratepensionskonto. Den eneste betingelse er, at der er tale om private pensionskonti, altså ordninger, der ikke er oprettet gennem din arbejdsgiver. I 2011 kan du opnå skattemæssigt fradrag for i alt 100.000 kr. indsat på en ratepension og 46.000 kr. indsat på en kapitalpension. Er du selvstændig erhvervsdrivende, kan du indsætte 30 pct. af dit overskud.

Foretrækker du at overføre et fast beløb, fx hver måned, kan du også benytte webbanken til at oprette en fast overførsel.

Den opsparing, du har på dine private pensionskonti i Lægernes Pensionsbank, kan vi tilbyde at investere for dig. Med Porteføljepleje får du plejet dine investeringer af vores investeringseksperter og undgår selv at skulle bruge tid på det. Vi overvåger investeringen og sørger for, at den har en sammensætning af aktier og obligationer, der afspejler bankens forventninger til de finansielle markeder under hensyntagen til din investeringsprofil. Din investeringsprofil udfylder du også i webbanken.