Konkurrencedygtige afkast til medlemmerne

2010 blev i lighed med 2009 et år med positive afkast på de finansielle markeder efter store tab i 2008 i forbindelse med finanskrisen.

Morningstar Danmark A/S har lavet en afkastanalyse af kommercielle pensionsselskaber i Danmark for de såkaldte markedsrenteprodukter, hvor afkastet følger udviklingen i de finansielle markeder.

Læs artiklen her

Nedenfor er vist de afkast, som de kommercielle liv- og pensionsselskaber har opnået for deres porteføljer med middel risiko (aktieandel på ca. 50 pct.) Lægernes Pensionskasse har for vores børsnoterede investeringsaktiver en lignende fordeling. I nedenstående tabel har vi sammenlignet pensionskassens afkast med de selskaber, der indgår i analysen.

2010 3 år
p.a.   
Lægernes Pensionskasse 16,2% 6,4%
Skandia Link 15,3% 5,2%
PFA Link 16,1% 5,1%
SEB Link 11,4% 4,1%
Danica Link 14,1% 3,1%
Nordea Link 9,2% 1,5%
AP Netlink 10,7% 0,8%
Topdanmark Link 8,5% 0,2%

Kilde: Morningstar Danmark og egne beregninger

Det fremgår af tabellen, at afkastene i Lægernes Pensionskasse på de børsnoterede aktiver været ganske tilfredsstillende sammenlignet med de øvrige liv- og pensionsselskaber. Lægernes Pensionskasse har det højeste afkast både i 2010 og samlet set over de seneste tre års turbulente periode. I perioden 2008 til 2010 er der således skabt et årligt afkast på 6,4 pct. Formueforvaltningen i Lægernes Pensionskasse har derfor levet op til sin målsætning om at levere konkurrencedygtigt afkast.

Afkastet på 16,2 pct. er ikke pensionskassens samlede formueafkast.

Afkastet på 16,2 pct. i 2010 afspejler det formueafkast, som medlemmer med de såkaldte betingede ordninger får gavn af. Det skyldes, at investeringsfriheden i disse ordninger er væsentlig større end for de garanterede ordninger med en fast ydelsesgaranti.

For de garanterede ordninger er en stor del af pensionskassens formue nødt til at være placeret i renteafdækningsinstrumenter for at kunne afdække pensionskassens forpligtelser. Den lave investeringsfrihed har i 2010 betydet, at afkastet for de garanterede ordninger er lavere end for de betingede.