Lægernes Pensionsbank forhøjer rentesatserne

Lægernes Pensionsbank forhøjer med virkning fra 4. november 2011 udlånsrenten på boliglån/boligkreditter med 0,25 pct. point og på andelsboliglån/andelsboligkreditter med 0,50 pct. point.

Baggrunden for rentestigningen er øgede omkostninger til indskydergarantiordningen samt højere finansieringsomkostninger.