Lægernes Pensionsbank nedsætter rentesatserne

Med virkning pr. 4. november 2011 har Nationalbanken nedsat sine rentesatser med 0,35 pct. point.

Lægernes Pensionsbank nedsætter derfor med virkning samme dag ind- og udlånsrentesatsen på variabelt forrentede realboligkreditter med 0,35 pct. point. Rentesatsen på indlån nedsættes samtidig med 0,20 pct. point.