Når du fremover vil søge oplysninger om de forskellige afdelinger i Lægernes Pensionsinvestering (LPI), har vi samlet informationerne ét sted. På den nye hjemmeside vil du bl.a. kunne læse mere om dine investeringsmuligheder, herunder se faktaark og aktuelle kurser på de forskellige afdelinger.

Lancering af ex-kupon-afdelinger

Lægernes Pensionsinvestering (LPI) har, i lighed med tidligere år, nu lanceret de midlertidige ex-kupon-andele i størsteparten af vores investeringsafdelinger.

Se LPI.dk