Lavere fradrag, hvis finansloven vedtages

I regeringens forslag til finansloven for 2012 sænkes fradragsloftet på ratepensioner fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Når finansloven efter al sandsynlighed bliver vedtaget i begyndelsen af det nye år, vil du fremover kun kunne få fradrag på indbetalinger op til 50.000 kr. på ratepension. Det kan derfor være sidste chance, hvis du vil udnytte muligheden for at få fradrag på 100.000 kr. på din ratepension i Lægernes Pensionsbank.

Intet loft på livrente

Livrente er den eneste form for pensionsopsparing, hvor der ikke er en grænse for den skattebegunstigede indbetaling. Ønsker du at spare yderligere op til pension og få fuldt fradrag, kan du i år indbetale op til i alt 46.000 kr. på din pensionsordning i pensionskassen. Det gælder dog ikke hvilende medlemmer og opsparingsmedlemmer/lægestuderende. Du kan derudover supplere din livrente i pensionskassen med en livrente via vores samarbejdspartner AP Pension. 

Regler for virksomheder

Hvis du benytter virksomhedsordningen, kan du i øjeblikket indbetale op til 30 pct. af overskuddet fra din virksomhed på en ratepension. Du skal være opmærksom på, at de nuværende regler om indskud og fradrag gælder til og med indkomståret 2014. Herefter vil fradragsloftet på 50.000 kr. også gælde for selvstændige erhvervsdrivende. Derfor kan det være en god idé at overveje, om du skal benytte dig af muligheden de sidste fire år for at indbetale så meget som muligt til din pensionsopsparing.