Lavere rente på praksislån og varsling vedr. realboligkredit

Nedsættelse af renten på praksislån

Med virkning fra 15. marts 2011 nedsætter Lægernes Pensionsbank renten på praksislån med 1,20 pct.point til 3,90 pct. p.a.

Varsel om ændring af tillæg på realboligkredit og realboligindlån

Med virkning fra 15. april 2011 forhøjer Lægernes Pensionsbank af forretningsmæssige grunde det variable tillæg på privatkunders realboligkredit og realboligindlån, hvor tillægget er 1,60 pct. p.a., med 0,20 pct.point til 1,80 pct.point

Samtidig forhøjer Lægernes Pensionsbank af forretningsmæssige grunde det variable tillæg på erhvervskunders realboligkredit og realboligindlån, hvor tillægget er 1,60 pct. p.a. eller 2,10 pct. p.a., med 0,20 pct.point til enten 1,80 pct.point eller 2,30 pct.point.