Påvirker uroen på finansmarkederne min pension?

Den seneste tid er aktiekurserne faldet markant på alverdens børser, og den finansielle uro påvirker alle. Også Lægernes Pensionskasse. Uroen har påvirket pensionskassens aktiebeholdning, som er faldet i værdi. Vi har henover sommeren - inden de store kursfald - nedbragt aktiekursrisikoen. Samtidig tjener vi penge på obligationer og renteafdækning. Samlet set har pensionskassen fortsat et positivt formueafkast, inkl. renteafdækning for året indtil videre.

Pensionskassens kapitalstyrke betyder, at vi fortsat kan modstå endog store fald i markedet.

Det betyder også, at de pensioner og beløb, der er oplyst i din pensionsoversigt pr. 1. januar 2011 (eller senere, hvis der er ændret i dine pensionsforhold), indtil videre ikke er berørt af den aktuelle negative udvikling på markederne.

Det gælder, uanset om du har den gamle ordning med garanteret pension eller den nye ordning med betinget garanti.