Pensionsindbetalinger i Lægernes Pensionsbank 2010

Ved udgangen af 2010 havde kunderne i Lægernes Pensionsbank i alt indbetalt godt 300 mio.kr. på deres pensionsopsparinger i banken. I forhold til 2008, hvor der blev indbetalt 294 mio.kr., er der tale om en stigning på 3,2 pct.

I 2009 steg indbetalingerne helt exceptionelt i forhold til 2008 - der blev indbetalt 408 mio.kr., hvilket var 39 pct. mere end året før. Årsagen var, at 2009 var det sidste år, hvor der kunne indbetales med ubegrænset fradragsret på ratepensioner, og det betød usædvanlig mange og store indbetalinger.

Det giver således ikke mening at sammenligne indbetalingerne i 2010 med tallene fra 2009. I forhold til 2008, som bedre kan sammenlignes med 2010, er det imidlertid en pæn stigning.