Pensionskassen flytter til nye lokaler

Lægernes Pensionskasse har igennem flere år samarbejdet med Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) og Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP). I juli næste år flytter de tre pensionskasser sammen i fælles lokaler ved Flintholm Station på Frederiksberg i København.

De tre pensionskasser samarbejder allerede på en række områder. Når pensionskassen får lokalefællesskab med JØP og DIP, giver det bedre mulighed for faglig sparring. Samtidig øger det mulighederne for at høste nogle administrative besparelser.

De lejede lokaler, der skal danne rammen om de tre pensionskasser og de tilsammen godt 170 medarbejdere, bliver nabo til trafikknudepunktet Flintholm Station, der knytter Metro, S-tog, Ringbanen og mange buslinjer sammen. Efter planen vil byggeriet stå færdig i sommeren 2012.