Pensionskassen har fastsat kontorenter for 2011

Fra 1. januar 2011 er kontorenten fastsat til 4 pct. i de to store kontorentegrupper, hvor der optages nye medlemmer: LP 2 pct. og LP 2 pct. unisex. I disse ordninger er grundlagsrenten 1 pct., og der er en betinget ydelsesgaranti. Rentebonus i disse to ordninger vil dermed udgøre ca. 3 pct.

I de gamle ordninger med ydelsesgarantier er kontorenten fastsat til grundlagsrenten, der ligger på mellem 3 og 4 pct. I de ordninger med betinget ydelsesgaranti, der er tilknyttet de gamle ordninger, er grundlagsrenten 1 pct., og kontorenten er fastsat til 4 pct. i afdeling LP og til 2 pct. i afdeling LPUA.

Medlemmerne er opdelt på forskellige kontorentegrupper, og som medlem kan du have andel i en eller flere af disse grupper. Opdelingen i grupper er sket ud fra, om der er tilknyttet en ydelsesgaranti eller en betinget garanti til ordningen og ud fra størrelsen af grundlagsrenten. Grundlagsrenten i de forskellige kontorentegrupper varierer mellem 1 og 4 pct.

De oplyste kontorenter er efter pensionsafkastskat.

I 2011 tilskrives der desuden risikobonus og administrationsbonus.