Årsrapport 2010 er godkendt af bestyrelsen.

Læs årsrapport 2010 her

Du kan bl.a. læse, at en stadig større del af pensionskassens medlemmer har valgt at blive kunder i banken, og at medlemmer med pensionsordninger med betinget garanti fik ekstraordinær gevinst på 500 mio. kr. i 2010.