Pensionskassens investering i Fukushima-kraftværket

Pensionskassen var den 23. marts omtalt i Ekstra Bladet i en artikel om Pensionskassens investering i det japanske firma TEPCO, der ejer Fukushima-kraftværket i Japan.

Artiklen nævner, at Lægernes Pensionskasse i december 2009 havde en aktiepost i TEPCO på 8,3 mio. kr., og at ledelsen i TEPCO i 2002 måtte trække sig efter svindel med sikkerhedsrapporteringer til myndighederne.

Ansvarlige investeringer

Pensionskassen ønsker at investere i virksomheder, der lever op til FN's Global Compact-principper, og tilsluttede sig derfor i 2009 retningslinjer for ansvarlige investeringer, det såkaldte UN PRI (Principles for Responsible Investments). UN PRI opstiller retningslinjer og mål for indarbejdelsen af social ansvarlighed og aktivt ejerskab i investeringsbeslutningerne. Principperne er ledetråden for pensionskassens politik for socialt ansvarlige investeringer (SRI-politik). Det betyder, at pensionskassen ikke investerer i selskaber, der overtræder internationale normer og gældende retningslinjer på en række områder, herunder arbejdstager- og menneskerettigheder, miljø og antikorruption.

Pensionskassen har endvidere indgået aftale med konsulentfirmaet Ethix SRI Advisors AB, der rådgiver om socialt ansvarlige investeringer og udpeger virksomheder, der ikke følger FN's principper og pensionskassens politik på området.

Investeringen i TEPCO

TEPCO er blandt de største el-selskaber i verden og anvender atomkraft, vandkraft og termisk energi i fremstillingen af el. Virksomhedens aktiviteter er i overensstemmelse med pensionskassens SRI-politik. Ethix SRI Advisors AB, der rådgiver pensionskassen, oplyser, at selskabet ikke bryder internationale konventioner.

I dagene efter jordskælvet i Japan den 11. marts faldt TEPCO's aktie med omkring 60 pct. Aktien er steget igen, og den 23. marts var kursen 50 pct. lavere end før jordskælvet.

Pensionskassens beholdning af aktier i TEPCO er faldet med ca. 8 mio. kr. fra den 11. marts til den 23. marts. Pensionskassens samlede aktieportefølje på 13 mia. kr. er investeret i over 1.500 forskellige aktier.