Status over ansvarlige investeringer

Lægernes Pensionskasse tilsluttede sig i 2009 PRI (Principles for Responsible Investments), der er en samarbejdsorganisation under FN, hvor medlemmernes fælles mål er at indføre etiske principper i investeringsbeslutningerne. Principperne lægger pensionskassens linje for socialt ansvarlige investeringer, den såkaldte SRI-politik.

Deltagerne i PRI-netværket skal en gang om året gøre status over, hvilke initiativer de har taget i løbet af året. Det sker ved at udfylde et spørgeskema.

Se pensionskassens besvarelse for 2010 her

Læs om pensionskassens SRI-politik her