Ankenævnet behandler klager over pensionskassen

Ankenævnet for Forsikring behandler i øjeblikket klager fra en række medlemmer, der mener, at de er blevet udsat for forskelsbehandling i forbindelse med omtegningen.

De pågældende medlemmer har en ordning uden ægtefællepension (ordning 2), men med et element af ægtefællepension, der stammer fra indbetalinger indtil 1993. Denne ægtefællepension kunne ikke videreføres, hvis medlemmet valgte at omtegne, men ville blive konverteret til en højere pension til medlemmet.

Fælles for klagerne er, at de ikke kunne bevare elementet af ægtefællepension efter omtegningen, mens medlemmer, der havde ordning med ægtefællepension (ordning 1), bevarede ægtefællepensionen efter omtegning.

Læs mere her:

Ingen forskelsbehandling

Omtegning af pensionsordning 2 med ægtefællepension fra før 1993