Banken åbner for læger, som ikke er medlemmer af pensionskassen

På bankens generalforsamling den 12. april 2012 blev det vedtaget, at læger, der ikke er medlemmer af Lægernes Pensionskasse, fremover skal have adgang til et udvalg af bankens produkter. Udvidelsen af bankens kundekreds sker i forlængelse af et ønske fra medlemmerne på pensionskassens generalforsamling sidste år.

Banken tilbyder læger, som ikke er medlemmer af pensionskassen, samt deres husstande disse kontotyper med tilhørende serviceprodukter (depoter, Webbank, Nets og Visa/Dankort) i Lægernes Pensionsbank:

  • Højrentekonto - indlån på anfordring. Kan anvendes som lønkonto. Banken tilbyder desuden individuel porteføljepleje af kontoens midler
  • Børneopsparing
  • Kapitalpension. Kan placeres som indlån og i individuelt depot. Banken tilbyder desuden individuel porteføljepleje af pensionsmidler
  • Ratepension. Kan placeres som indlån og i individuelt depot. Banken tilbyder desuden individuel porteføljepleje af pensionsmidler
  • Parkeringskonto. Banken tilbyder desuden individuel porteføljepleje af kontoens midler
  • Selvpension
  • Indeksopsparing.

Når den samlede pensionsopsparing i Lægernes Pensionsbank overstiger 50.000 kr., kan lægen få knyttet en kassekredit på 50.000 kr. til højrentekontoen.

Der gælder de samme vilkår som for medlemmer af Lægernes Pensionskasse. Banken anvender også samme prissætning for alle sine kunder.