Bankens overskud som forventet efter første halvår

Lægernes Pensionsbank kom ud af første halvår 2012 med et overskud på 11,5 mio. kr. Forventningen var et resultat mellem 10 og 13 mio. kr.

Bankens balance er siden årsskiftet faldet med 364 mio. kr. til 6.640 mio. kr. Det skyldes, at en del kunder har omlagt banklån til Totalkreditlån og puljeindlån til Porteføljepleje. Hvis Totalkredit og Porteføljepleje medtages, er bankens samlede forretningsomfang med kunderne vokset med 9 pct. i første halvår.

Da bankens solvens var langt ud over, hvad der var behov for, har banken i første halvår tilbagebetalt en del af sin kapital, 865 mio. kr., til sin ejer, Lægernes Pensionskasse. Det er gjort for ikke at binde overflødig kapital i banken. Hvis behovet opstår, kan pensionskassen til enhver tid tilføre ekstra kapital til sin datterbank. Trods tilbagebetalingen er bankens solvens stadig høj, 18,4 pct., mod det lovmæssige krav på 8 pct.

Lægernes Pensionsbank har fortsat mere indlån end udlån, og banken har stort set ingen tab på sine kunder, der består af læger og deres husstande. Næsten 53 pct. af lægerne er nu kunder i banken.

Kombinationen af en finansiel stærk ejer og sund bankdrift igennem tyve år gør Lægernes Pensionsbank til et af Danmarks mest solide og sikre pengeinstitutter.

Hent bankens halvårsrapport her.