Er risikotillæg en omkostning?

I en artikel i Økonomisk Ugebrev i dag om pensionskassernes nye omkostningsmålere gives der udtryk for forskellige holdninger til, om det er mest retvisende at måle på omkostninger med eller uden det såkaldte risikotillæg.

I Lægernes Pensionskasse betaler man et risikotillæg, ligesom i mange andre pensionskasser og pensionsselskaber. Risikotillægget medregnes som en omkostning og forøger dermed de samlede årlige omkostninger.

I modsætning til de kommercielle pensionsselskaber betaler Lægernes Pensionskasse typisk dette tillæg tilbage til medlemmet som pensionisttillæg, når medlemmet går på pension. Det betyder, at de opgjorte omkostninger i pensionskassen er højere end de udgifter, der reelt går fra pensionsordningen samlet set.

Derfor viser pensionskassens omkostningsberegner omkostningstal både med og uden risikotillæg.