Indsigelsesfrist for betalingstransaktioner

DR 1 programmet Kontant bragte tirsdag den 5. juni 2012 et indslag om indsigelsesfristen ved uautoriserede træk på betalingskonti, som 19 ud af 20 banker har oplyst fejlagtigt om overfor Kontant. Vi finder derfor anledning til at præcisere reglerne på området.

I henhold til de gældende regler for betalingstjenester skal en kunde rette henvendelse til sin bank hurtigst muligt og senest 13 måneder efter posteringen er gennemført, hvis kunden mener, at der er sket en uretmæssig betalingstransaktion på sin konto.

Det fremgår også af de almindelige forretningsbestemmelser i Lægernes Pensionsbank:

"Uautoriserede betalingstransaktioner

Hvis du mener, der er gennemført en eller flere betalinger på din betalingskonto, som du ikke har godkendt eller foretaget, skal du henvende dig til Lægernes Pensionsbank snarest muligt efter, at du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af om du har henvendt dig rettidigt, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at gennemgå posteringer på din konto. Under alle omstændigheder skal henvendelse til Lægernes Pensionsbank senest ske 13 måneder efter, at transaktionen er gennemført på din konto."

Bankerne har en frist på 60 dage fra transaktionen er gennemført til at gøre indsigelser overfor Nets. Denne frist har dog ikke betydning for kundens frist på op til 13 måneder.

Lægernes Pensionsbank har indskærpet reglerne overfor sine medarbejdere.