Information om pensionsaftalens konsekvenser kommer snart

For få dage siden indgik pensionsbranchen en aftale med Erhvervs- og Vækstministeriet om at gennemføre en række initiativer for at afhjælpe de problemer, som det lave renteniveau giver.

Vi arbejder på at få afklaret, hvilke konsekvenser det har for medlemmerne, og forventer at informere herom på hjemmesiden om kort tid.