Ingen forskelsbehandling

I en artikel den 10. november 2012 skriver Jyllands-Posten, at en gruppe læger er blevet forskelsbehandlet ved omtegningen af deres pensionsordning i Lægernes Pensionskasse tidligere på året. Det er ikke korrekt. Medlemmerne blev ikke behandlet forskelligt.

Samme tilbud, men forskellige ordninger

Tilbuddet om omtegning har været ens for alle. Forskellen ligger i, at de gamle ordninger ikke var ens. Derfor vil fordelene ved omtegning også være forskellige afhængig af ordning.

Medlemmer med samme pensionsordninger fik tilbudt de samme omtegningsvilkår i foråret 2012. De medlemmer, der havde en pensionsordning med ægtefællepension, har også bevaret ægtefællepensionen efter omtegningen. Tilsvarende er ordninger uden ægtefællepension omtegnet til nye ordninger uden ægtefællepension.

Blandt ordningerne uden ægtefællepension havde en mindre del af medlemmerne et element af ægtefællepension, der stammer fra indbetalinger indtil 1993. Den kombination af både med og uden ægtefællepension eksisterer ikke som ny pensionsordning. Her er ordningen enten med eller uden ægtefællepension.

De medlemmer, der havde denne kombinationsordning, og som valgte at tage imod tilbuddet om at omtegne, fik samtidig konverteret værdien af den gamle ægtefællepension til deres egen alderspension, som dermed blev større.

Læs mere i informationen fra maj 2012 her på hjemmesiden om omtegning af ordninger med gammel ægtefællepension