Kun få i pensionskassen berøres af skattereformen

Den nye skattereform får også indflydelse på pensionen. For ordningerne i Lægernes Pensionskasse har det dog kun betydning for medlemmer, der er fyldt 60 år, og som har beholdt den gamle garanterede ordning.

I efteråret vedtog Folketinget en skattereform, der får betydning for pensionsopsparinger fra næste år. De væsentligste ændringer er

  • intet fradrag for indbetaling til kapitalpension og engangsydelser
  • lavere afgift ved udbetaling/omlægning af kapitalpensioner og engangsydelser i 2013 - og kun i 2013 *)
  • ny pensionstype (aldersopsparing) indføres - uden fradrag for indbetaling og uden beskatning ved udbetaling. Kapitalpensioner og engangsydelser kan omlægges til aldersopsparing og bevare den lempeligere afkastbeskatning.

Fra alderssum til aldersopsparing

Pensionsordningerne i Lægernes Pensionskasse indeholder ikke kapitalpension. De gamle garanterede ordninger har dog en engangsydelse, der kaldes alderssum. Alderssummen er valgfri og kan udbetales, fra medlemmet fylder 60 år og indtil pensionering. Det er kun indbetalinger fra før 1993, der optjener ret til alderssum.

Medlemmer, der er fyldt 60 år og har ret til alderssum, kan derfor vælge at få den udbetalt i 2013 *) og få glæde af den lavere afgift på 37,3 pct. mod normalt 40 pct. Skal pengene først bruges senere, kan de indskydes på en aldersopsparing i Lægernes Pensionsbank, hvor afkastet kun beskattes med 15,3 pct., mens afkastbeskatningen af fri opsparing er betydelig højere (mindst 36,5 pct.).

Det fremgår af pensionsoversigten, om der er ret til alderssum.

Ja til alderssum giver lavere dækning

Når man vælger at få udbetalt alderssummen, konverteres en del af den løbende pension til et engangsbeløb. Det betyder, at den livslange udbetaling ved pensionering bliver mindre. For medlemmer under 67 år betyder det også, at dækningen ved død eller invaliditet bliver mindre.

*) NB: Reglerne er efterfølgende blevet ændret, så den lempeligere afgift på 37,3 pct. også gælder i 2014.