Lægernes Pensionskasse er i "grønt lys"

Finanstilsynet har bedt samtlige pensionskasser og livsforsikringsselskaber om at indberette i dag, hvorvidt de lever op til deres fremtidige forpligtelser. Det aktuelle pres på renten betyder, at selskabernes kvartalsvise indberetning til Finanstilsynet derfor fremrykkes nogle uger.

Lægernes Pensionskasse har opgjort sine risikokilder og kapitalgrundlag og lever op til Finanstilsynets krav - også kaldet "grønt lys".

Det betyder, at pensionskassen har et tilstrækkeligt kapitalberedskab og råderum til at tilrettelægge investeringerne i forhold til forventningerne til udviklingen på de finansielle markeder.