Omkostninger og afkast hænger sammen

I en sammenligning af pensionskassers årlige omkostninger i procent (ÅOP) i Økonomisk Ugebrev og i Berlingske den 9. januar 2012, er ÅOP opgjort til 1,01 pct. det første år, man er medlem af Lægernes Pensionskasse. Det er den højeste ÅOP blandt pensionskasserne.

En fejl i omkostningsmåleren har betydet, at pensionskassens ÅOP er beregnet forkert. Den korrekte ÅOP er 0,89 pct.

I beregningen er der tale om et nyt medlem i en ordning, hvor der kun er investeringsaktiver. Pensionskassens medlemmer har i gennemsnit en ÅOP på 0,62 pct.

ÅOP kan ikke stå alene

Når man sammenligner pensionskasser, kan ÅOP ikke stå alene. Det er relevant at se på, hvad man rent faktisk får for omkostningerne fx i form af investeringsafkast. En pensionsordning, der umiddelbart forekommer dyr, kan samtidig være fordelagtig, hvis omkostningerne har medført højere afkast til pensionsopspareren.

Pensionskassens investeringsstrategi er derfor tilrettelagt efter at skabe et så højt formueafkast efter omkostninger som muligt.

Det er pensionskassens erfaring at opnåelse af et konkurrencedygtigt formueafkast sker ved en stor andel af aktier, aktiv forvaltning af aktier og obligationer samt ved investering i alternative aktivklasser som ejendomme og private equity. Det indebærer samtidig flere omkostninger, end ved fx en stor andel af obligationer.

Investeringsstrategien har båret frugt historisk, og pensionskassen har opnået konkurrencedygtige formueafkast (efter omkostninger) ved at forfølge denne investeringsstrategi.

Fra 2005 til 2010 har pensionskassen haft et merafkast af sine investeringer i forhold til pensionskassens strategiske benchmark på knap 2 pct. point årligt efter omkostninger.

Pensionskassen forvalter sine investeringer gennem investeringsforeninger, fonde og lign., hvor der investeres sammen med andre investorer, så der opnås de omkostningsmæssige fordele, der følger af at forvalte store formuer.

I 2011 fik pensionskassen foretaget en analyse af afkast og omkostninger af CEM-Benchmarking, der laver uvildige internationale analyser af pensionskasser. Undersøgelsen viser, at Lægernes Pensionskasse omkostningsmæssigt befinder sig midt i feltet, mens pensionskassens samlede afkast på 15,1 pct. i 2010 var 1,8 pct. point højere efter omkostninger end gennemsnittet af pensionskasserne.