Pensionsaftalen ændrer ikke kontorenten i Lægernes Pensionskasse

Forsikring & Pension og Erhvervs- og Vækstministeriet er blevet enige om at gennemføre en række initiativer, der skal afbøde de problemer, som det historisk lave renteniveau giver. Aftalen opfordrer bl.a. pensionsselskaberne til at sætte loft over kontorenten, så den ikke overstiger 2 pct. frem til udgangen af 2013. Et andet element i aftalen er, at pensionsselskaberne skal arbejde for at flytte kunder fra garanterede pensionsordninger over i markedsrenteprodukter med lav eller ingen garanti.

Formålet med aftalen er at polstre selskaberne, så de undgår at få solvensproblemer.

Lægernes Pensionskasse har i en årrække bevæget sig væk fra den garanterede ordning. Siden 1999 har pensionskassen udelukkende tilbudt pensionsordninger med lav, betinget garanti, hvor pensionen kan sættes ned, hvis renteniveauet falder, eller levetiden stiger. Senest i april i år fik medlemmer med den garanterede ordning tilbud om at omtegne til den nye ordning. Ni ud af ti medlemmer har i dag den nye pensionsordning med lav, betinget garanti.

Den betingede ordning belaster ikke pensionskassens solvens, og pensionskassens samlede solvenssituation er i øvrigt yderst komfortabel.

Indtil videre fastholdes kontorenten derfor på 4,0 pct. for pensioner med betinget garanti. Forsikring & Pension har bekræftet overfor Lægernes Pensionskasse, at dette - set i lyset af pensionskassens særlige ordning med betinget garanti - opfylder pensionsaftalens formål.

Den garanterede ordning, hvor der ikke gives rentebonus, bevarer ligeledes en uændret kontorente.