Pensionskassen får kapital retur fra banken

Lægernes Pensionsbank har tilbagebetalt en del af sin kapital til bankens ejer, Lægernes Pensionskasse. Det er blevet muligt, da en lovændring i 2011 har nedbragt kapitalkravet til banken væsentligt. Det lavere krav til kapital betød, at bankens solvens blev mere end fordoblet og langt ud over, hvad der var behov for.

En del af pensionskassens strategi er at drive bank, og pensionskassens medlemmer skal have fordel af banken - uanset om de er kunder eller ej. Det betyder bl.a., at der ikke skal være bundet overflødig kapital i banken. Banken har derfor tilbagebetalt 865 mio. kr. til pensionskassen i juni 2012.

Ændringen i bankens kapital får sandsynligvis indflydelse på vurderingen af banken i de forskellige "mekaniske" risikoanalyser, der udarbejdes om banksektoren. Analyserne tager ikke højde for, at Lægernes Pensionskasse uden problemer kan tilføre sin datterbank yderligere kapital, hvis det skulle blive nødvendigt.

Lægernes Pensionsbank har balance mellem indlån og udlån, og banken har stort set ingen tab på sine kunder, der består af læger og deres husstande.

Kombinationen af en finansiel stærk ejer og sund bankdrift igennem tyve år gør Lægernes Pensionsbank til et af Danmarks mest solide og sikre pengeinstitutter.

Bankens basiskapital er nu på 542 mio. kr. Solvensen er 17 pct. mod det lovmæssige krav om 8 pct.