Pensionskassen har solgt ejendomme

Lægernes Pensionskasse har solgt ni ejendomme til CC Properties III ApS. Ejendommene er:

  • Tagensvej 30-38, 2200 København N
  • Bomhoffs Have 6-14. 2000 Frederiksberg
  • Skt. Nikolajvej 9, 1953 Frederiksberg C
  • Hyldegårds Tværvej 45-49, 2920 Charlottenlund
  • Kirkevej 35-39, 2920 Charlottenlund
  • Gentoftegade 39-49/Baunegårdsvej 3, 2820 Gentofte
  • Hammelstrupsvej 4A-8, 2450 København SV
  • Trondhjemsgade 7, 2100 København Ø
  • Trondhjemsgade 11, 2100 København Ø

Alle ejendommene, bortset fra de to i Trondhjemsgade, er omfattet af tilbudspligt i henhold til Lejelovens § 100, og skal derfor tilbydes lejerne som andelsboliger. Dette vil ske i løbet af kort tid. Efter modtagelse af materialet har lejerne 10 uger til at beslutte, om de ønsker at overtage ejendommen som andelsboligforening.

Som en del af aftalen er al udlejning nu sat i bero. Pensionskassens medlemmer kan derfor ikke længere lade sig opskrive til ledige boliger i disse ejendomme.