Pensionskassen opfylder pensionsaftalen trods uændret kontorente

Under overskriften "Læger dropper renteaftale" skriver FinansWatch i dag, at Lægernes Pensionskasse fastholder kontorenten på 4 pct. i stedet for at indføre et loft på 2 pct. som pensionsaftalen mellem Forsikring & Pension og Erhvervs- og Vækstministeriet lægger op til. Formålet med aftalen er at polstre selskaber, som har ordninger med nominelle rentegarantier, så de undgår at få solvensproblemer.

Langt de fleste pensionsordninger i Lægernes Pensionskasse har en lav, betinget garanti. Det betyder, at ordningerne ikke belaster pensionskassens solvens og således allerede opfylder hensigten med pensionsaftalen. Pensionskassen er derfor ikke forpligtet til at indføre loft på 2 pct.

Der er dermed ikke tale om, at pensionskassen tilsidesætter pensionsaftalen ved at fastholde en uændret kontorente på 4 pct. Forsikring & Pension har bekræftet overfor Lægernes Pensionskasse, at dette - set i lyset af pensionskassens særlige ordning med betinget garanti - opfylder pensionsaftalens formål.

FinansWatch har efterfølgende ændret overskriften i artiklen til "Læger dropper renteloft".