Stor efterspørgsel på 50+ møder

I løbet af efteråret har der været stor tilstrømning til de pensionsmøder for læger i alderen 50+, som pensionskassen holder rundt om i landet.

Senest har der været så mange tilmeldinger til 50+ mødet i Aalborg i oktober, at vi supplerer med et ekstra møde samme sted onsdag den 21. november.

Formålet med 50+ møderne er at vise, hvordan du kan nå at tilpasse din pensionsopsparing til tilværelsen som pensionist. Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og samspillet mellem pensionsordning og de offentlige ydelser er nogle af de emner, som der rådgives om. Du får også indsigt i, hvornår det er hensigtsmæssigt at hæve forskellige former for opsparing, ligesom emnerne arv og testamente berøres.

I løbet af foråret 2013 afholder vi en ny række 50+ møder forskellige steder i landet - hold øje med tid og sted på hjemmesiden, hvor du også kan tilmelde dig møderne.