Varsling af rente- og gebyrændring pr. 1. august 2012

Pr. 1. august 2012 ændres renten på udvalgte ind- og udlånsprodukter samt enkelte gebyrer både til private og til erhverv.

Ændringerne sker som følge af Nationalbankens nedsættelser af styringsrenterne 25. maj og 1. juni 2012, forretnings- og markedsmæssige forhold, samt nye præmieomkostninger til Garantifonden for Indskydere og Investorer.

Ændring af renten på udlån og indlån til erhverv

Med virkning fra 1. august 2012 nedsætter Lægernes Pensionsbank renten på udlån til praksisfinansiering med 0,35 pct.point.

Samtidig forhøjes tillægget på realboligkredit med op til 0,35 pct.point.

Renten på indlån nedsættes med op til 0,35 pct.point.

Ændring af renten på udlån og indlån til private

Med virkning fra 1. august 2012 forhøjer Lægernes Pensionsbank renten på udvalgte udlån med op til 0,85 pct.point og tillægget på realboligkredit med op til 0,35 pct.point. Samtidig forhøjes indlånsrenten på realboligindlån med op til 0,35 pct.point.

Endvidere nedsættes renten på udvalgte indlån med op til 0,15 pct.point.

Forhøjelse af det årlige puljeadministrationsgebyr

Med virkning fra 1. august 2012 forhøjes puljeadministrationsgebyret for alle bankens pensionspuljer med 0,10 pct.point. Samtidig forhøjes minimumsgebyret fra 50 kr. til 100 kr. årligt.

Endvidere ændres enkeltstående gebyrer med relation til transaktionskonti og udenlandske overførsler.