Varsling af renteændring pr. 1. maj 2102

Pr. 1. maj 2012 ændres renten på udvalgte ind- og udlånsprodukter både til private og til erhverv. Ændringerne sker som følge af markedsmæssige forhold.

Nedsættelse af renten på udlån og indlån til erhverv

Med virkning fra 1. maj 2012 nedsætter Lægernes Pensionsbank renten på udlån med op til 1,50 pct.point. Samtidig nedsættes renten på erhvervsmæssige indlån med op til 0,25 pct.point.

Forhøjelse af rente på udvalgte private udlån og nedsættelse af renten på udvalgte private indlån

Med virkning fra 1. maj 2012 forhøjer Lægernes Pensionsbank renten på udvalgte udlån med op til 0,50 pct.point. Samtidig nedsætters renten på udvalgte indlån med op til 0,10 pct.point.