Morningstar-analyse: Meget lave omkostninger i LPI

22 danske investeringsforeninger har fået sammenlignet omkostninger, og konklusionen er klar: Lægernes Pensionsinvestering (LPI) er billigere end langt de fleste.

Analysefirmaet Morningstar har set på omkostningerne i 22 danske investeringsforeninger. Analysen, der blev bragt i Berlingske den 12. oktober i år, viser både de løbende omkostninger og de omkostninger, man betaler for at foretage selve investeringen. Tallene viser, at tegningsprovision og markedsføringsprovision udgør en betydelig del af de samlede omkostninger.

Særligt for de løbende omkostninger er der en stor spredning. Her udgør omkostningerne til den dyreste forening 2,12 pct., mens de kun er 0,73 pct. i Lægernes Pensionsinvestering – også kaldet LPI.

Niels Lihn Jørgensen, der er adm. direktør i Lægernes Pensionskasse, forklarer: ”Vi har fokus på at holde omkostningerne på et lavt niveau, så pensionskassens medlemmer kan få mest muligt ud af deres opsparing. Der er flere faktorer, der gør, at vi har en af de billigste investeringsforeninger på markedet. Blandt andet spares mange penge ved ikke at udbetale tegningsprovision til fx et pengeinstitut for at formidle produktet.”

Til gavn for flere
Lægernes Pensionskasse investerer en stor del af sin formue via LPI, men det er ikke kun medlemmerne, der har gavn af de lave omkostninger. Også kunderne i Lægernes Pensionsbank kan opnå de samme fordele ved at investere i LPI.

LPI er også åben for andre investorer, der tilsammen har skudt 23 mia. kr. i foreningen. Med en samlet formue på knap 70 mia. kr. er LPI blandt de største investeringsforeninger i Danmark.

Er du kunde i Pensionsbanken?
Som kunde i Lægernes Pensionsbank kan du investere i LPI via Porteføljepleje. Du kan blive kunde i banken, hvis du er medlem af Lægernes Pensionskasse, Lægeforeningen, DIP eller JØP.

Læs mere

Er du kunde i en anden bank?
Andre investorer og opsparere, der ikke kan blive kunde i Lægernes Pensionsbank, har mulighed for at købe investeringsbeviserne via deres egen bank.

Læs mere