Ankenævn giver pensionskassen medhold

Ankenævnet for Forsikring giver pensionskassen medhold i, at omtegningen i 2012 er sket i overensstemmelse med de gældende regler.

Ankenævnet er kommet til den konklusion i sager fra medlemmer, der mente, at de blandt andet var blevet udsat for forskelsbehandling i forbindelse med tilbud om omtegning.

Med kendelserne i de i alt otte sager har Ankenævnet vurderet, at omtegning er sket inden for rammerne af vedtægt og pensionsregulativ, og at klagerne ikke har krav på en yderligere valgmulighed, da de ved ikke at omtegne kunne bevare retten til ægtefællepension, hvortil indbetalingerne ophørte i 1993.

Læs mere her:

Ingen forskelsbehandling

Omtegning af pensionsordning 2 med ægtefællepension fra før 1993